pwd. Paweł Knast „Forte”


Przyboczny w latach 2013-2015
Przyboczny od 11.11.2013r. Obecnie również czynnie działa w bratniej organizacji harcerskiej – Harcerskiej Gromadzie Wilków.
O sobie: Forte jest harcerzem od maja 2012 roku, a zachęcili go do pierwszego wyjazdu na spływ kajakowy HGW Murzyn i Czapla. Szybko, bo już pod koniec 2012 roku ukończył szkolenie przybocznych „Matecznik”. Obecnie oprócz funkcji przybocznego, obejmuje również funkcje patrolowego w „Czarnych Wilkach”, a także jest sekretarzem HGW. W 2 klasie gimnazjum ukończył szkolę muzyczną I stopnia. Przez 6 lat kształcił swoje umiejętności na FORTEpianie, stad został wymyślony jego pseudonim. Aktualnie uczęszcza do 2 klasy VI liceum w Gdyni o profilu biol-chem-mat, gdyż w przyszłości chciałby zostać lekarzem.