pwd. Michał Serement „Serek”


O sobie: Urodziłem i wychowałem się w Miastku. Od podstawówki interesowałem się harcerstwem i militariami. Obecnie poprawiam II rok Ekonomi na Uniwersytecie Gdańskim. To jest też powód dla którego musiałem przekazać na czas nieokreślony jednostkę.

Od 2002 roku w harcerstwie, drużynowy od 2009 roku (39′ WDH Paradoks, Hufiec Miastko). Od 2009 związany z Kręgiem. Od 2011 instruktor harcerski.
Ukończone kursy:
-Seminarium Przybocznych 2010r. (LS-DP),
-Drużynowych Wędrowniczych 2011 (ZHP – Zlot Kadry),
-Drużynowych Wędrowniczych 2012 (ZHP – MAK),
– Drużynowych Drugiego Stopnia 2013 (ZHP – HAK Hufiec Gdynia).