phm. Piotr Olewniczak „Murzyn”


Przyboczny w latach 2013-2015
Przyboczny od 11.11.2013r. Obecnie również czynnie działa w bratniej organizacji harcerskiej – Harcerskiej Gromadzie Wilków.
O sobie: Murzyn jest harcerzem od 2010 roku. Również ukończył elitarne szkolenie przybocznych „Matecznik”. Obecnie oprócz funkcji przybocznego, obejmuje również funkcję oboźnego w HGW, a wcześniej był kwatermistrzem, a jeszcze wcześniej patrolowym „Czarnych Wilków”. Niech nie zmyli was jego ksywka, w rzeczywistości Murzyn to bardzo porządna i kreatywna osoba :). Jest bowiem mistrzem kuglarstwa potrafiącym jedzić na monocyklu i przy tym jeszcze żonglować piłeczkami. Aktualnie uczęszcza do 2 klasy VI liceum w Gdyni o profilu mat-fiz-ang-chem. Ma jednak wady, albowiem bywa czasem niezdecydowany, a także zbyt często używa stwierdzenia „Nie mam czasu”.