2.12 zbiórka

-Godzina: 16-18

-Miejsce: Pod SP 26 na Działkach Leśnych w Gdyni

-Ubrać się w mundury polowe

Zadanie przedzbiórkowe:

+ 1 pkt za przyniesienie 2 rzeczy wchodzących w skład apteczki

Skrecz

Dodaj komentarz